482 - Hliníkové trubky pro vzduchotechniku

Ceník trubek: [všechno] [délka 1 m] [délka 3 m] [délka 5 m] [délka 6 m] [tvarovky]

[detail trubky průměr 80 mm] [detail trubky průměr 100 mm] [detail trubky průměr 120 mm]

Konstrukce a materiál trubky
Spirálovitě stáčený a profilovaný jednovrstvý pás z hliníkové slitiny tloušťky 100 mikronů. Měrná hmotnost materiálu je u průměru 100 mm 0,17 kg/bm. Tloušťka zvlněné stěny je 4-5 mm.

Teplotní odolnost:               trvale -30 až +250 °C, krátkodobě +400°C
Pracovní přetlak:                maximálně 2000 Pa
Pracovní podtlak:                maximálně 1500 Pa
Rychlost vzduchu:              maximálně 25 m/s
Zkouška bezpečnosti:        ZP3/1992 – stanovení požární bezpečnosti komínů malých průměrů

Tvarovky

Pro spojování trubek použijte vsuvky nebo nátrubky. Vsuvka se vsouvá dovnitř trubky. Nátrubek je nasunut na trubku. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny tvarovky vyrobeny z pozinkovaného plechu.

vsuvka krátká
zděř
nátrubek výfuková
hlavice
výfuková
hlavice
výfukový
kus I
výfukový
kus II
stříška
proti
dešti
koncový
kryt
- vsuvka
koncový
kryt
- nátrubek
kruhová
příruba
nástavec
s přírubou
přechod
osový
přechod
pravoúhlý
oblouk
segmentový
15°
oblouk
segmentový
30°
oblouk
segmentový
45°
oblouk
segmentový
60°
oblouk
segmentový
90°
odbočka
jednoduchá
45°
odbočka
jednoduchá
90°
odbočka
dvojitá
90°
sedlový
kus
kalhotový
kus

Použití
Pro vzduchotechnické a klimatizační systémy. Vhodné k odsávání páry a rozpouštědel, není odolné vůči kyselinám a zásadám. Doporučuje se jako rozvod sekundární v návaznosti na hlavní potrubí.

Vyráběné vnitřní průměry potrubí [D]
80, 100, 112, 115, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 305, 315 mm.

Délka
Standardní výrobní délka pro všechny průměry je 3 a 5 m. U průměrů 100, 125 a 150 mm je výrobní délka také 1 m. Nestandardní rozměr až do délky 12m dodáváme na požádání s příplatkem 100%. Trubky dodáváme stlačené na necelou třetinu výrobní délky. Tahem za oba konce a současným otáčením proti směru vinutí se potrubí roztáhne na původní výrobní délku.

Poloměr ohybu
Pro všechny průměry platí minimální poloměr Rmin = 1 x D

[Zpátky na začátek stránky]

Copyright © [RV trading, spol. s r.o.]. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizace stránky: 29.01.2009 14:00